Algemene Voorwaarden

  1. Zodra er mondeling, schriftelijk of electronisch een bestelling wordt geplaatst is er sprake van een bindende overeenkomst tussen Pokefamilie.nl en koper.
  2. Betaling binnen 7 dagen na orderdatum. Als moment van betaling geldt het moment van daadwerkelijke ontvangst van de betaling.
  3. Levering geschiedt zo snel mogelijk na ontvangst van de betaling. Als alternatief voor vooruitbetaling bieden we verzending onder rembours aan. Gewoonlijk geldt binnen Nederland een levertermijn van uiterlijk 8 dagen, maar wanneer er sprake is van overmacht of van externe omstandigheden kunnen we dit niet garanderen.
  4. Zodra de betalingstermijn is overschreden en de betaling nog niet ontvangen is, heeft Pokefamilie.nl het recht de goederen opnieuw te verkopen. Echter, het factuurbedrag blijft verschuldigd totdat bovengenoemde goederen zijn verkocht, tenzij anders wordt overeengekomen.
  5. Pokefamilie.nl is niet aansprakelijk voor zendingen die zijn zoekgeraakt door schuld van de klant, zoals verkeerde naam- en adresgegevens.
  6. Indien een klant meer exemplaren van dezelfde kaart bestelt dan voor eigen gebruik noodzakelijk is, houdt Pokefamilie.nl zich voorbehouden om een geringer aantal te leveren. Het teveel betaalde zal worden terugbetaald.
  7. Pokefamilie.nl behoudt zich het recht voor om een zending te upgraden naar een hoger serviceniveau.
  8. Als de levering niet naar wens is kan de klant daar uiterlijk 14 dagen na ontvangst melding van maken door een e-mail te sturen naar info@pokefamilie.nl. De klant dient de goederen vervolgens binnen 14 dagen te retourneren, waarop het aankoopbedrag zal worden terugbetaald. De kosten van retour zijn voor rekening van de klant.